Vaše otázky posielajte na agrocs@agrocs.sk.

AGRO Vitality Komplex

Unikátna receptúra Vitality Komplex posilňuje vitalitu zanedbaných alebo poškodených rastlín. Prírodné látky vznikajúce činnosťou dážďoviek – rastové enzýmy a humínové zložky – urýchľujú transport živín medzi pôdou a rastlinou, aj vegetačné procesy v rastlinách. Po aplikácii dochádza k rýchlemu nárastu zelenej hmoty aj koreňového systému.